Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 014/A/NBP/2018

1 CHF CHF 3,5576
1 EUR EUR 4,1750
1 USD USD 3,3994
1 GBP GBP 4,7301

Waluty z 2018-01-19

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4375 3.6443
EUR 1 EUR 4.0653 4.2618
USD 1 USD 3.3199 3.4808
GBP 1 GBP 4.5810 4.8571
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4095 3.6729
EUR 1 EUR 4.0364 4.2913
USD 1 USD 3.2963 3.5048
GBP 1 GBP 4.5577 4.8810

Waluty z 2018-01-19 16:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu styczniu 2017r.

1-miesięczny 1,65%
3-miesięczny 1,72%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c grudzień 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%

Oferta kredytowa dla Rolników

Mamy w ofercie wszystkie rodzaje kredytów - od kredytu obrotowego, przez inwestycyjne i pomostowe aż po kredyty preferencyjne. W zależności od Twoich potrzeb zaproponujemy Ci indywidualnie dopasowany kredyt.


Kredyty obrotowe

Kredyt obrotowy jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą. Pożyczone od banku pieniądze mogą Państwo przeznaczyć na zakup zbóż, nawozów, materiałów i usług oraz na zapłatę konkretnych nieprzeterminowanych zobowiązań...

czytaj więcej


Kredyty inwestycyjne i pomostowe

Kredyt inwestycyjny jest udzielany na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, jak również na inne cele inwestycyjne takie jak np. remonty i adaptacje posiadanego majątku trwałego...

czytaj więcej


Kredyty preferencyjne

Każdy rolnik, który pragnie się rozwijać ma możliwość skorzystania z tej atrakcyjnej formy kredytowania. Proponujemy te kredyty ze względu na niskie oprocentowanie. Kredyt preferencyjny z pewnością spełni Wasze oczekiwania...

czytaj więcej


Kredyty odnawialne w rachunku bieżącym

Kredytem odnawialnym można finansować bieżące potrzeby Posiadacza rachunku bieżącego. Przeznaczenie tego kredytu nie wymaga dokumentowania...

czytaj więcej

Kredyty obrotowe

Kredyt obrotowy jest udzielany na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą. Pożyczone od banku pieniądze mogą Państwo przeznaczyć na zakup zbóż, nawozów, materiałów i usług oraz na zapłatę konkretnych nieprzeterminowanych zobowiązań.

Dzięki kredytowi obrotowemu już teraz możecie Państwo:

 • pozyskać szybko  środki na bieżące potrzeby
 • uzyskać atrakcyjne oprocentowanie

Oprocentowanie WIBOR 3M + MARŻA BANKU.

Kredyty inwestycyjne i pomostowe

Kredyt inwestycyjny jest udzielany na sfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowadzoną działalnością rolniczą a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, jak również na inne cele inwestycyjne takie jak np. remonty i adaptacje posiadanego majątku trwałego.

Kredyt inwestycyjny i pomostowy umożliwia:

 • rozwój gospodarstwa
 • karencję w spłacie kredytu

Oprocentowanie WIBOR 3M + MARŻA BANKU.

Kredyty preferencyjne

Każdy rolnik, który pragnie się rozwijać ma możliwość skorzystania z tej atrakcyjnej formy kredytowania. Proponujemy te kredyty ze względu na niskie oprocentowanie. Kredyt preferencyjny z pewnością spełni Wasze oczekiwania.

Dzięki kredytowi preferencyjnemu już teraz możecie Państwo zrealizować potrzeby w zakresie:

 •  budowy i rozbudowy obiektów gospodarczych (chlewnie, obory, stodoły, wiaty, magazyny, silosy, itp.),
 •  zakupu maszyn i urządzeń rolniczych,
 •  zakupu ciągników,
 •  zakupu gruntów
 •  remontu budynków,
 •  inne potrzeby gospodarcze.

Kredyt preferencyjny można otrzymać na pokrycie 70% - 80% nakładów a maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Oprocentowanie ustala Rada Polityki Pieniężnej.

Kredyty odnawialne w rachunku bieżącym

Kredytem odnawialnym można finansować bieżące potrzeby Posiadacza rachunku bieżącego. Przeznaczenie tego kredytu nie wymaga dokumentowania. Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie i uzależniona jest od:

 • wysokości stałych wpływów na rachunek,
 • okresu posiadania rachunku zdolności kredytowej Posiadacza rachunku

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w rachunku uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek co najmniej z ostatnich 6 miesięcy.


Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta oraz wartości zaproponowanego zabezpieczenia. Bank nie określa ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty kredytu.

Wniosek o udzielenie kredytu

Osoba zainteresowana kredytem powinien złożyć w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach lub w Oddziałach  w Walcach, Tarnowie Opolskim, Strzelcach Opolskich wniosek kredytowy wraz z następującymi dokumentami:

 • oświadczenie kredytobiorcy, współkredytobiorcy lub poręczyciela o wysokości uzyskiwanych dochodów
 • dowód osobisty
 • kosztorys, pozwolenie budowlane
 • inne uzgodnione z Bankiem

Zabezpieczenie kredytów stanowią

 • wpis hipoteki umownej na nieruchomości lub prawach
 • cesja ubezpieczenia nieruchomości
 • cesja ubezpieczenia zakupionego sprzętu
 • poręczenie wg prawa cywilnego
 • przewłaszczenie ruchomości lub nieruchomości
 • zastaw bankowy
 • zastaw rejestrowy
 • przelew środków na rachunek bankowy (blokada środków)
 • weksel własny in blanco
 • poręczenie wekslowe
 • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
 • inne uzgodnione z bankiem