Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 014/A/NBP/2018

1 CHF CHF 3,5576
1 EUR EUR 4,1750
1 USD USD 3,3994
1 GBP GBP 4,7301

Waluty z 2018-01-19

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4375 3.6443
EUR 1 EUR 4.0653 4.2618
USD 1 USD 3.3199 3.4808
GBP 1 GBP 4.5810 4.8571
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4095 3.6729
EUR 1 EUR 4.0364 4.2913
USD 1 USD 3.2963 3.5048
GBP 1 GBP 4.5577 4.8810

Waluty z 2018-01-19 16:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu styczniu 2017r.

1-miesięczny 1,65%
3-miesięczny 1,72%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c grudzień 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%

Produkty dewizowe

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach oferuje szeroki wybór produktów dewizowych.

 1. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w walutach wymienialnych EUR, USD, GBP, CHF
 2. Konto LOKATA BIS w walutach wymienialnych EUR, USD, GBP, CHF
  (rachunek oszczędnościowy, służący do gromadzenia środków finansowych)
 3. Lokaty terminowe walutowe w EUR, USD, GBP, CHF
  (1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 m-cy)

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji
i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

UWAGA!
Depozyty zdeponowane w Banku BPS są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w walutach EUR, USD, GBP, CHF

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w walutach wymienialnych

 • ułatwia zarządzanie środkami finansowymi i przeprowadzania transakcji finansowych,
 • ułatwia wygodne gospodarowanie pieniędzmi,
 • stały dostęp do informacji o środkach na Twoim koncie (Bankofon, smsBankNet, eBankNet).

Wpłaty na ROR mogą być wnoszone w formie:

 • gotówkowej - we wszystkich bankach,
 • bezgotówkowej - w formie przelewów z rachunków bankowych.

Wypłaty z ROR mogą być dokonywane w formie:

 • gotówkowej na bankowy dowód wypłaty tylko w banku prowadzącym rachunek,
 • bezgotówkowej poprzez wydanie dyspozycji obciążeniowych np. poleceń przelewów.

Bank stosuje zmienne oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych w walutach wymienialnych.

KONTO OSOBISTE


Zobacz także:

Konto LOKATA BIS w walutach wymienialnych EUR, USD, GBP, CHF

Konto LOKATA BIS w walutach wymienialnych

Rachunek oszczędnościowy  służący do gromadzenia oszczędności

Wpłaty na Konto LOKATA BIS mogą być wnoszone w formie:

 • bezgotówkowej

Wypłaty z Konta LOKATA BIS mogą być dokonywane w formie:

 • gotówkowej
 • bezgotówkowej 

Środki pieniężne gromadzone na rachunku Konto LOKATA BIS oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Odsetki dopisywane są na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.


Zobacz także:

Lokaty terminowe walutowe w EUR, USD, GBP, CHF

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach oferuje lokaty dewizowe na następujące okresy umowne:

 • 1 miesiąc
 • 2 miesiące
 • 3 miesiące
 • 6 miesięcy
 • 12 miesięcy
 • 24 miesiące
 • 36 miesięcy

Stopa procentowa w/w lokat jest zmienna i zależy przede wszystkim od ceny pieniądza na rynku oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku.

Jak założyć lokatę dewizową?

Aby założyć lokatę terminową należy okazać dokument tożsamości, podpisać umowę z Bankiem i wpłacić pieniądze.

Jaka jest minimalna wpłata?

Minimalna wpłata wynosi 500 EURO, 500 USD, 200 GBP, 200 CHF

Czy po terminie umownym lokata jest przedłużona?

Tak. Nie podjęte po upływie terminu umownego środki, tj. kapitał i odsetki, stanowią wkład do zawieranej na taki sam okres nowej lokaty.

Jak następuje wypłata z lokaty terminowej?

Wypłata lokaty terminowej wraz z należnymi odsetkami następuje w placówce, w której lokatę utworzono. Klient może złożyć dyspozycję przelewu środków, tj. kapitał + odsetki lub tylko odsetki na inny rachunek bankowy po okresie umownego przetrzymania.Zobacz także: