Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 239/A/NBP/2017

1 CHF CHF 3,5965
1 EUR EUR 4,2038
1 USD USD 3,5633
1 GBP GBP 4,7646

Waluty z 2017-12-11

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4834 3.6925
EUR 1 EUR 4.0968 4.2943
USD 1 USD 3.4832 3.6515
GBP 1 GBP 4.6443 4.9234
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4550 3.7215
EUR 1 EUR 4.0677 4.3239
USD 1 USD 3.4585 3.6767
GBP 1 GBP 4.6206 4.9476

Waluty z 2017-12-08 16:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu grudzień 2017r.

1-miesięczny 1,66%
3-miesięczny 1,73%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c listopad 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%

Lokaty terminowe standardowe

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach oferuje lokaty terminowe na następujące okresy umowne:

  • 7 dni
  • 14 dni
  • 21 dni
  • 1 miesiąc
  • 2 miesiące
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 12 miesiący
  • 24 miesiące

Stopa procentowa w/w lokat jest zmienna i zależy przede wszystkim od ceny pieniądza na rynku oraz sytuacji ekonomiczno - finansowej Banku.

Jak założyć lokatę terminową?

Aby założyć lokatę terminową należy okazać dokument tożsamości, podpisać umowę z Bankiem i wpłacić pieniądze.

Jaka jest minimalna wpłata?

Minimalna wpłata wynosi 100,- zł.

Czy wysokość oprocentowania zależy od kwoty wpłaty?

Tak. Istnieje możliwość indywidualnego negocjowania oprocentowania.

Czy po terminie umownym lokata jest przedłużona?

Tak. Nie podjęte po upływie terminu umownego środki, tj. kapitał i odsetki, stanowią wkład do zawieranej na taki sam okres nowej lokaty.

Jak następuje wypłata z lokaty terminowej?

Wypłata lokaty terminowej wraz z należnymi odsetkami następuje w placówce, w której lokatę utworzono. Klient może złożyć dyspozycję przelewu środków, tj. kapitał + odsetki lub tylko odsetki na inny rachunek bankowy po okresie umownego przetrzymania.

Oprocentowanie lokat terminowych obowiązujące od dnia 01 lipca 2009 r.

Oprocentowanie
7 dni 1,00%
14 dni 1,10%
21 dni 1,20%
1 miesiąc 1,70%
2 miesiące 1,70%
3 miesiące 1,80%
6 miesięcy 1,90%
12 miesięcy 2,00%
24 miesiące 2,10%

 

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji
i służą pomocą przy wypełnianiu wniosku.


Zobacz także: