Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 014/A/NBP/2018

1 CHF CHF 3,5576
1 EUR EUR 4,1750
1 USD USD 3,3994
1 GBP GBP 4,7301

Waluty z 2018-01-19

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4375 3.6443
EUR 1 EUR 4.0653 4.2618
USD 1 USD 3.3199 3.4808
GBP 1 GBP 4.5810 4.8571
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4095 3.6729
EUR 1 EUR 4.0364 4.2913
USD 1 USD 3.2963 3.5048
GBP 1 GBP 4.5577 4.8810

Waluty z 2018-01-19 16:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu styczniu 2017r.

1-miesięczny 1,65%
3-miesięczny 1,72%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c grudzień 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%

Oferta kredytowa dla Klientów Indywidualnych

Mamy w ofercie wszystkie rodzaje kredytów - od kredytu odnawialnego w koncie, przez gotówkowe aż po kredyty hipoteczne. W zależności od Twoich potrzeb zaproponujemy Ci indywidualnie dopasowany kredyt.

Jakie są Twoje potrzeby?

 • linia kredytowa,
 • karta kredytowa - do 51 dni bez odsetek,
 • mieszkaniowe - do 25 lat, marża już od 2,5%.

Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta oraz wartości zaproponowanego zabezpieczenia. Bank nie określa ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty kredytu.


Kredyty hipoteczne-mieszkaniowe

KredytyKredyt hipoteczny może być przeznaczony na: budowę domów jednorodzinnych, kapitalny remont, rozbudowę, modernizację domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych,adaptację pomieszczeń użytkowych na cele mieszkaniowe, zakup domów jednorodzinnych lub samodzielnych lokali mieszkalnych, zakup domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w stanie surowym,dopłatę związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego na inny dom jednorodzinny lub samodzielny lokal mieszkalny, zakup działki budowlanej...

czytaj więcej


KredytyKredyty mieszkaniowe

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony zwłaszcza na remont domu lub mieszkania...

 

czytaj więcej


KredytyKredyty na zakup samochodu

Kredyt można przeznaczyć na zakup nowych lub używanych - pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów...

 

czytaj więcej


KredytyKredyty odnawialne w rachunku bieżącym

Kredytem odnawialnym można finansować bieżące potrzeby Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Przeznaczenie tego kredytu nie wymaga dokumentowania...

czytaj więcej

Kredyty hipoteczne-mieszkaniowe

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony na: budowę domów jednorodzinnych, kapitalny remont, rozbudowę, modernizację domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, adaptację pomieszczeń użytkowych na cele mieszkaniowe, zakup domów jednorodzinnych lub samodzielnych lokali mieszkalnych, zakup domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w stanie surowym, dopłatę związaną z zamianą domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego na inny dom jednorodzinny lub samodzielny lokal mieszkalny, zakup działki budowlanej.

Minimalna kwota kredytu hipotecznego wynosi 10.000 zł, zaś okres spłaty do 25 lat.  Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy. Minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w wartości kosztorysowej inwestycji lub cenie nabycia nieruchomości wynosi 20%.

Kredyty mieszkaniowe

Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony zwłaszcza na remont domu lub mieszkania.

Minimalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 3.000 zł, zaś okres spłaty do 15 lat. Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Kredyt stanowi uzupełnienie środków własnych Kredytobiorcy w finansowaniu celów mieszkaniowych. Minimalny udział środków własnych Kredytobiorcy w wartości kosztorysowej wynosi 20%.

Kredyty na zakup samochodu

Kredyt można przeznaczyć na zakup nowych lub używanych - pojazdów samochodowych, motorowerów, motocykli, skuterów, podlegających zarejestrowaniu na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, których wiek na dzień składania wniosku nie przekracza 10 lat.

Kredyty odnawialne w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym

Kredytem odnawialnym można finansować bieżące potrzeby Posiadacza rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Przeznaczenie tego kredytu nie wymaga dokumentowania. Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie i uzależniona jest od:

 • wysokości stałych wpływów na rachunek,
 • okresu posiadania rachunku zdolności kredytowej Posiadacza rachunku.

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w rachunku uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek co najmniej z ostatnich 3 miesięcy i określana jest w następujący sposób:

 • 1-krotność średnich miesięcznych wpływów
  - po 3 miesiącach posiadania rachunku,
 • 2-krotność średnich miesięcznych wpływów
  - po 5 miesiącach posiadania rachunku,
 • 3-krotność średnich miesięcznych wpływów
  - po 8 miesiącach posiadania rachunku,
 • 5-krotność średnich miesięcznych wpływów
  - po 12 miesiącach posiadania rachunku.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 25.000 zł.


Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta oraz wartości zaproponowanego zabezpieczenia.
Bank nie określa ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty kredytu.

Wniosek o udzielenie kredytu

Osoba zainteresowana kredytem powinien złożyć w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach lub w Oddziałach  w Walcach, Tarnowie Opolskim, Strzelcach Opolskich wniosek kredytowy wraz z następującymi dokumentami:

 • zaświadczenie kredytobiorcy, współkredytobiorcy lub poręczyciela o wysokości uzyskiwanych dochodów
 • w przypadku emerytów i rencistów - decyzja o przyznaniu świadczenia, a w przypadku rencisty również zaświadczenie o grupie inwalidzkiej
 • dowód osobisty
 • kosztorys, pozwolenie budowlane
 • inne uzgodnione z Bankiem

Zabezpieczenie kredytów stanowią

 • wpis hipoteki umownej na nieruchomości lub prawach
 • cesja ubezpieczenia nieruchomości
 • cesja ubezpieczenia zakupionego sprzętu
 • poręczenie wg prawa cywilnego
 • przewłaszczenie ruchomości lub nieruchomości
 • zastaw bankowy
 • zastaw rejestrowy
 • przelew środków na rachunek bankowy (blokada środków)
 • weksel własny in blanco
 • poręczenie wekslowe
 • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
 • inne uzgodnione z bankiem