Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 239/A/NBP/2017

1 CHF CHF 3,5965
1 EUR EUR 4,2038
1 USD USD 3,5633
1 GBP GBP 4,7646

Waluty z 2017-12-11

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4834 3.6925
EUR 1 EUR 4.0968 4.2943
USD 1 USD 3.4832 3.6515
GBP 1 GBP 4.6443 4.9234
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4550 3.7215
EUR 1 EUR 4.0677 4.3239
USD 1 USD 3.4585 3.6767
GBP 1 GBP 4.6206 4.9476

Waluty z 2017-12-08 16:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu grudzień 2017r.

1-miesięczny 1,66%
3-miesięczny 1,73%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c listopad 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy "Konto osobiste"

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy "Konto osobiste"

 • ułatwia zarządzanie środkami finansowymi i przeprowadzania wszelkich transakcji finansowych,
 • daje możliwość regulowania opłat o charakterze stałym (energia elektryczna, gaz, telefon, itp.) w drodze stałego zlecenia lub polecenia zapłaty oraz jednorazowym,
 • ułatwia wygodne gospodarowanie pieniędzmi bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Internetu (usługa eBankNet),
 • stały dostęp do informacji o środkach na Twoim koncie (Bankofon, smsBankNet, eBankNet),
 • będąc posiadaczem ROR na który wpływają wynagrodzenia, emerytury, renty, itp. możesz ubiegać się o kredyt lub "debet" w rachunku.
 • w ramach rachunku możesz otrzymać karty płatnicze VISA

Wpłaty na ROR mogą być wnoszone w formie:

 • gotówkowej - we wszystkich bankach,
 • bezgotówkowej - w formie przelewów z rachunków bankowych.

Wypłaty z ROR mogą być dokonywane w formie:

 • gotówkowej na bankowy dowód wypłaty tylko w banku prowadzącym rachunek,
 • bezgotówkowej poprzez wydanie dyspozycji obciążeniowych np. poleceń przelewów, stałych zleceń, poleceń zapłaty,
 • wypłaty kartą płatniczą na terenie całego kraju (w ponad 3 000 bankomatów bez prowizji) oraz za granicą.

Posiadacz ROR może ubiegać się o kredyt konsumpcyjny w ROR:

 • po 3 miesiącach posiadania rachunku - do wysokości 1 miesięcznych stałych wpływów,
 • po 6 miesiącach posiadania rachunku - do wysokości trzykrotnych stałych wpływów.

W uzasadnionych wypadkach Zarząd może podwyższyć w/w limity kredytów max do 300%.

Bank stosuje zmienne oprocentowanie środków zgromadzonych na ROR oraz kredytów udzielonych w ROR. KONTO OSOBISTE

Zobacz także: