Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 239/A/NBP/2017

1 CHF CHF 3,5965
1 EUR EUR 4,2038
1 USD USD 3,5633
1 GBP GBP 4,7646

Waluty z 2017-12-11

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4834 3.6925
EUR 1 EUR 4.0968 4.2943
USD 1 USD 3.4832 3.6515
GBP 1 GBP 4.6443 4.9234
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4550 3.7215
EUR 1 EUR 4.0677 4.3239
USD 1 USD 3.4585 3.6767
GBP 1 GBP 4.6206 4.9476

Waluty z 2017-12-08 16:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu grudzień 2017r.

1-miesięczny 1,66%
3-miesięczny 1,73%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c listopad 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%