Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 014/A/NBP/2018

1 CHF CHF 3,5576
1 EUR EUR 4,1750
1 USD USD 3,3994
1 GBP GBP 4,7301

Waluty z 2018-01-19

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4375 3.6443
EUR 1 EUR 4.0653 4.2618
USD 1 USD 3.3199 3.4808
GBP 1 GBP 4.5810 4.8571
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4095 3.6729
EUR 1 EUR 4.0364 4.2913
USD 1 USD 3.2963 3.5048
GBP 1 GBP 4.5577 4.8810

Waluty z 2018-01-19 16:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu styczniu 2017r.

1-miesięczny 1,65%
3-miesięczny 1,72%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c grudzień 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%

SMS Banking

SMS Banking otwiera nowy kanał komunikacji z klientem - krótkie wiadomości tekstowe.

Możliwa jest komunikacja w obu kierunkach:

 • na żądanie klienta - w odpowiedzi na odpowiednio sformułowaną wiadomość SMS system wysyła zwrotnego SMS-a z żądanymi informacjami,
 • automatycznie wysyłane są wiadomości informujące klienta o jego saldzie na początek dnia, zmianie salda i o wystąpieniu niedozwolonego debetu.

Wystarczy być posiadaniem rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym w Krapkowicach oraz posiadać aktywny telefon w dowolnej sieci telefonii komórkowej GSM. Usługa SMS Banking umożliwia wysyłanie przez klienta sms-a z zażądaniem odpowiedzi na zadane pytanie pod następujący nr telefonu +48 661 003 122.

SMS Banking

Dostępne pytania:

 • S salda wszystkich rachunków
 • SB salda rachunków mieszanych
 • SK salda rachunków aktywnych (kredyty)
 • SL salda rachunków pasywnych (lokaty)
 • O oprocentowanie wszystkich rachunków
 • OB oprocentowanie wszystkich rachunków mieszanych
 • OK oprocentowanie aktywnych (kredyty)
 • OL oprocentowanie pasywnych (lokaty)
 • W trzy ostatnie operacje wszystkich rachunków
 • WB trzy ostatnie operacje rachunków mieszanych
 • WK trzy ostatnie operacje rachunków aktywnych (kredyty)
 • WL trzy ostatnie operacje rachunków pasywnych (lokaty)

Schemat sms-a wysyłanego przez klienta:
modulo klienta#pin# pytanie
np.: 56789#1111#SB

Usługa SMS daje następujące korzyści:

 • aktualna informacja o stanie konta niezależnie od miejsca i czasu a także operatora telefonii komórkowej GSM,
 • masz dostęp do informacji o posiadanych środkach przez 24h na dobę.

Klient wypełnia wniosek o świadczenie usługi SMS Banking podaje swój numer telefonu oraz indywidualny numer PIN. Dzięki tym informacją system identyfikuje klienta i wysyła informacje tylko wtedy, jeśli dane będą się zgadzać z bazą danych. Dodatkową informacją identyfikującą Klienta jest jego modulo rachunku Korzystanie z usługi SMS jest wolne od opłat abonamentowych. Jedynie Klient ponosi opłatę za wysłane sms-y informacyjne przez Bank.

Szczegóły dotyczące usługi SMS Banking
można uzyskać w najbliższej placówce Banku.

 

Dokumenty do pobrania:

Pliki do pobrania Wniosek o informowanie o stanie rachunku bankowego poprzez system SMS