Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 014/A/NBP/2018

1 CHF CHF 3,5576
1 EUR EUR 4,1750
1 USD USD 3,3994
1 GBP GBP 4,7301

Waluty z 2018-01-19

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4375 3.6443
EUR 1 EUR 4.0653 4.2618
USD 1 USD 3.3199 3.4808
GBP 1 GBP 4.5810 4.8571
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4095 3.6729
EUR 1 EUR 4.0364 4.2913
USD 1 USD 3.2963 3.5048
GBP 1 GBP 4.5577 4.8810

Waluty z 2018-01-19 16:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu styczniu 2017r.

1-miesięczny 1,65%
3-miesięczny 1,72%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c grudzień 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%

Produkty dewizowe dla rolników

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach oferuje szeroki wybór produktów dewizowych.

 1. Rachunek bieżący w walutach wymienialnych EUR, USD, GBP, CHF
 2. Konto LOKATA FIRM w walutach wymienialnych EUR, USD, GBP, CHF
  (rachunek oszczędnościowy, służący do gromadzenia oszczędności)
 3. Lokaty terminowe walutowe w EUR, USD, GBP, CHF
  (1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 m-cy)

Zapraszamy do naszych placówek!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji
i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

UWAGA!
Depozyty zdeponowane w Banku BPS są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).

Rachunek bieżący w walutach wymienialnych EUR, USD, GBP, CHF

Rachunek bieżący w walutach wymienialnych

 • ułatwia zarządzanie środkami finansowymi i przeprowadzania transakcji finansowych
 • ułatwia wygodne gospodarowanie pieniędzmi
 • stały dostęp do informacji o środkach na Twoim koncie (Bankofon, smsBankNet, eBankNet)

Wpłaty na rachunek bieżący mogą być wnoszone w formie:

 • gotówkowej - we wszystkich bankach
 • bezgotówkowej - w formie przelewów z rachunków bankowych

Wypłaty z rachunku bieżącego mogą być dokonywane w formie:

 • gotówkowej na bankowy dowód wypłaty tylko w banku prowadzącym rachunek
 • bezgotówkowej poprzez wydanie dyspozycji obciążeniowych np. poleceń przelewów

Bank stosuje zmienne oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w walutach wymienialnych.


Zobacz także:

Konto LOKATA FIRM w walutach wymienialnych EUR, USD, GBP, CHF

Konto LOKATA FIRM w walutach wymienialnych

Rachunek oszczędnościowy  służący do gromadzenia oszczędności.

Wpłaty na Konto LOKATA FIRM mogą być wnoszone w formie:

 • gotówkowej
 • bezgotówkowej

Wypłaty z Konta LOKATA FIRM mogą być dokonywane w formie:

 • gotówkowej
 • bezgotówkowej 

Środki pieniężne gromadzone na rachunku Konto LOKATA FIRM oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej. Odsetki dopisywane są na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.


Zobacz także:

Lokaty terminowe walutowe w EUR, USD, GBP, CHF

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach oferuje lokaty dewizowe na następujące okresy umowne:

 • 1 miesiąc
 • 2 miesiące
 • 3 miesiące
 • 6 miesięcy
 • 12 miesięcy
 • 24 miesiące
 • 36 miesięcy

Stopa procentowa w/w lokat jest zmienna i zależy przede wszystkim od ceny pieniądza na rynku oraz sytuacji ekonomiczno - finansowej Banku.

Jak założyć lokatę dewizową?

Aby założyć lokatę terminową należy okazać dokument tożsamości, podpisać umowę z Bankiem i wpłacić pieniądze.

Jaka jest minimalna wpłata?

Minimalna wpłata wynosi 500 EURO, 500 USD, 200 GBP, 200 CHF

Czy po terminie umownym lokata jest przedłużona?

Tak. Nie podjęte po upływie terminu umownego środki, tj. kapitał i odsetki, stanowią wkład do zawieranej na taki sam okres nowej lokaty.

Jak następuje wypłata z lokaty terminowej?

Wypłata lokaty terminowej wraz z należnymi odsetkami następuje w placówce, w której lokatę utworzono. Klient może złożyć dyspozycję przelewu środków, tj. kapitał + odsetki lub tylko odsetki na inny rachunek bankowy po okresie umownego przetrzymania.

Oprocentowanie lokat dewizowych

obowiązujące od dnia 12 października 2009 r.

 

EUR 

USD 

GBP 

CHF 

1 miesiąc

0,50% 

0,50% 

0,50% 

0,10% 

2 miesiące

0,60%

0,60%

0,50%

0,10%

3 miesiące

0,80%

0,80%

0,60%

0,15%

6 miesięcy

1,00%

1,00%

0,60%

0,20%

12 miesięcy

1,30%

1,30%

0,70%

0,25%

24 miesiące

1,70%

1,60%

0,70%

0,30%

36 miesiące

1,80%

1,70%

0,70%

0,30%

Oprocentowanie w stosunku rocznym zmienne.


Zobacz także: