Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 014/A/NBP/2018

1 CHF CHF 3,5576
1 EUR EUR 4,1750
1 USD USD 3,3994
1 GBP GBP 4,7301

Waluty z 2018-01-19

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4375 3.6443
EUR 1 EUR 4.0653 4.2618
USD 1 USD 3.3199 3.4808
GBP 1 GBP 4.5810 4.8571
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4095 3.6729
EUR 1 EUR 4.0364 4.2913
USD 1 USD 3.2963 3.5048
GBP 1 GBP 4.5577 4.8810

Waluty z 2018-01-19 16:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu styczniu 2017r.

1-miesięczny 1,65%
3-miesięczny 1,72%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c grudzień 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%

Podpis elektroniczny

Podpisz się elektronicznie!
Kup zestaw do składania e-podpisu SZAFIR.

pakiet KIR

Bezpieczny podpis elektroniczny jest już dostępny w placówkach Banku Spółdzielczego w Krapkowicach BPS!

Jeden certyfikat, wiele zastosowań:

  • Obowiązkowe rozliczenia z ZUS
  • Deklaracje podatkowe
  • Faktury elektroniczne
  • Przetargi i aukcje elektroniczne
  • Kontakty z administracją publiczną
  • Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego

. . . i wiele innych!

Dla kogo:

  • Przedsiębiorcy
  • Stali i nowi Klienci Banku Spółdzielczego , a także Klienci nieposiadający rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym.

Aby kupić zestaw wystarczą dwa proste kroki:

  • Podpisanie umowy na świadczenie usług certyfikacyjnych w wybranej placówce Banku Spółdzielczego w Krapkowicach i wypełnienie wykazu osób upoważnionych do otrzymania certyfikatów,
  • Odebranie przygotowanych zestawów do składania e-podpisu.

Bezpieczny podpis elektroniczny, zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym, jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

Zapraszamy do naszych placówek!
Pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

Pliki do pobrania Wniosek do pobrania

 

Więcej informacji: