Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 223/A/NBP/2017

1 CHF CHF 3,6266
1 EUR EUR 4,2419
1 USD USD 3,5965
1 GBP GBP 4,7662

Waluty z 2017-11-17

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.5240 3.7347
EUR 1 EUR 4.1429 4.3417
USD 1 USD 3.5124 3.6813
GBP 1 GBP 4.6235 4.9004
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4953 3.7640
EUR 1 EUR 4.1135 4.3717
USD 1 USD 3.4875 3.7067
GBP 1 GBP 4.5999 4.9244

Waluty z 2017-11-17 10:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu listopad 2017r.

1-miesięczny 1,66%
3-miesięczny 1,73%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c październik 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%

Podpis elektroniczny

Podpisz się elektronicznie!
Kup zestaw do składania e-podpisu SZAFIR.

pakiet KIR

Bezpieczny podpis elektroniczny jest już dostępny w placówkach Banku Spółdzielczego w Krapkowicach BPS!

Jeden certyfikat, wiele zastosowań:

  • Obowiązkowe rozliczenia z ZUS
  • Deklaracje podatkowe
  • Faktury elektroniczne
  • Przetargi i aukcje elektroniczne
  • Kontakty z administracją publiczną
  • Wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego

. . . i wiele innych!

Dla kogo:

  • Przedsiębiorcy
  • Stali i nowi Klienci Banku Spółdzielczego , a także Klienci nieposiadający rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym.

Aby kupić zestaw wystarczą dwa proste kroki:

  • Podpisanie umowy na świadczenie usług certyfikacyjnych w wybranej placówce Banku Spółdzielczego w Krapkowicach i wypełnienie wykazu osób upoważnionych do otrzymania certyfikatów,
  • Odebranie przygotowanych zestawów do składania e-podpisu.

Bezpieczny podpis elektroniczny, zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym, jest równoważny pod względem skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu.

Zapraszamy do naszych placówek!
Pracownicy udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

Pliki do pobrania Wniosek do pobrania

 

Więcej informacji: