Bank Spółdzielczy w Krapkowicach

Bankowość elektroniczna - Zaloguj się

Średni kurs walut 014/A/NBP/2018

1 CHF CHF 3,5576
1 EUR EUR 4,1750
1 USD USD 3,3994
1 GBP GBP 4,7301

Waluty z 2018-01-19

Kursy walut obowiązujące w Banku

  Dewizy Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4375 3.6443
EUR 1 EUR 4.0653 4.2618
USD 1 USD 3.3199 3.4808
GBP 1 GBP 4.5810 4.8571
  Pieniądze Skup Sprzedaż
CHF 1 CHF 3.4095 3.6729
EUR 1 EUR 4.0364 4.2913
USD 1 USD 3.2963 3.5048
GBP 1 GBP 4.5577 4.8810

Waluty z 2018-01-19 16:00

Średni WIBOR obowiązujący w Banku

W miesiącu styczniu 2017r.

1-miesięczny 1,65%
3-miesięczny 1,72%
6-miesięczny 1,81%
3-mies. za poprzedni kwartał 1,73%

* Średni WIBOR za m-c grudzień 2017r.

Stopy procentowe NBP

Referencyjna 1.50%
Lombardowa 2.50%
Depozytowa 0.50%
Redyskontowa weksli 1.75%

Oferta kredytowa dla Przedsiębiorstw oraz Jednostek Samorządowych

Mamy w ofercie wszystkie rodzaje kredytów - od kredytu obrotowego aż po inwestycyjne i pomostowe. W zależności od Twoich potrzeb zaproponujemy Ci indywidualnie dopasowany kredyt.


Kredyty obrotowe

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, który poprawia płynność finansową firmy...

czytaj więcej


Kredyty inwestycyjne i pomostowe

Kredyt inwestycyjny mogą Państwo przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego...

czytaj więcej


Kredyty odnawialne w rachunku bieżącym

Kredytem odnawialnym można finansować bieżące potrzeby Posiadacza rachunku  bieżącego. Przeznaczenie tego kredytu nie wymaga dokumentowania...

czytaj więcej

Kredyty obrotowe

Kredyt obrotowy przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, który poprawia płynność finansową firmy. Wybierając kredyt obrotowy zyskują Państwo środki na:

 • zakup surowców, materiałów, towarów
 • finansowanie bieżących zobowiązań wobec kontrahentów

Oprocentowanie WIBOR 3M + MARŻA BANKU.

Kredyty inwestycyjne i pomostowe

Kredyt inwestycyjny mogą Państwo przeznaczyć na finansowanie przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego. Środki pozyskane na jego podstawie mogą finansować inwestycje:

 • materialne czyli zakup środków trwałych tj.: samochody, maszyny, urządzenia,
 • zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą,
 • poprawę zdolności produkcyjnych lub handlowo - usługowych.

Kredyt inwestycyjny poprawia płynność firmy nie blokując środków bieżących umożliwia rozwój przedsiębiorstwa, daję możliwość karencji w spłacie. Oprocentowanie WIBOR 3M + MARŻA BANKU

Kredyty odnawialne w rachunku bieżącym

Kredytem odnawialnym można finansować bieżące potrzeby Posiadacza rachunku  bieżącego. Przeznaczenie tego kredytu nie wymaga dokumentowania. Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie i uzależniona jest od:

 • wysokości stałych wpływów na rachunek,
 • okresu posiadania rachunku zdolności kredytowej Posiadacza rachunku

Maksymalna wysokość kredytu odnawialnego w rachunku uzależniona jest od średnich miesięcznych wpływów na rachunek co najmniej z ostatnich 6 miesięcy.


Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie, w zależności od potrzeb i zdolności kredytowej Klienta oraz wartości zaproponowanego zabezpieczenia. Bank nie określa ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty kredytu.

Zabezpieczenie kredytów stanowią

 • wpis hipoteki umownej na nieruchomości lub prawach
 • cesja ubezpieczenia nieruchomości
 • cesja ubezpieczenia zakupionego sprzętu
 • poręczenie wg prawa cywilnego
 • przewłaszczenie ruchomości lub nieruchomości
 • zastaw bankowy
 • zastaw rejestrowy
 • przelew środków na rachunek bankowy (blokada środków)
 • weksel własny in blanco
 • poręczenie wekslowe
 • pełnomocnictwo do rachunku bieżącego
 • inne uzgodnione z bankiem